20191122_1038_estadi_atletisme

Canvis en l’ accés a l’ Estadi

A partir de dilluns 29 canvia la normativa per entrar a les pistes.

El més destacat és que els atletes dels Lluïsos hi podrem accedir de dilluns a divendres de 17:00 a 22:00, compartint ja espai amb el Laietània. 

Això és vàlid per tot el mes de juliol. Més endavant l’ Institut d’ Esports informarà sobre com es farà durant l’ agost.

Important: els atletes que pugeu per primera vegada després de la reobertura el primer dia haureu de signar el certificat de responsabilitat que us haureu de descarregar d’ aquí.

Segueix sense poder utilitzar-se els vestidors ni el gimnàs ni les fonts. Es recomana portar aigua de casa per hidratar-se.

Les entrades i sortides es seguiran fent esglaonades, amb mascareta i respectant la distància de 1’5 metres.

Els grups seguiran sent d’ un màxim de 10.

Obligatori netejar i desinfectar mans i material després d’ utilitzar-se.

Share this post

G.A.Els Lluïsos tots els drets reservats 2018