INSCRIPCIÓ

1er Descarregueu el formulari

Cal omplir el següent formulari : descàrrega
(Fer servir Adobe Acrobat)

2on Prepareu la documentació

2 copies del formulari omplert
2 fotografies
1 fotocopia del DNI

3er Veniu a les nostres oficines

Podeu tramitar-ho a l'oficina del G.A. Lluïsos situada a les mateixes pistes d'atletisme.
de Dilluns i dimecres de 18:30h a 19:30h.

Per qualsevol dubte aqui podreu adreçar-vos a nosaltres :

Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.