sub10

L’ accés a les pistes de dilluns a dijous de 18:00 a 19:30 i dissabtes de 9:30 a 11:30 és temporalment exclusiu per a les escoles

Aquest dimarts 1 de setembre ens hem reunit el departament d’ Esports de l’ Ajuntament de Mataró, Laietània i Lluïsos amb motiu de la situació actual pel COVID i s’ ha decidit que des d’ avui l’ estadi serà per a ús exclusiu per a les escoles d’ atletisme de dilluns a dijous de 18:00 a 19:30 i dissabtes de 9:30 a 11:30.

En aquest horari no es permetrà l’ accés a cap altre grup d’ entrenament ni a acompanyants.

Qui vulgui entrar a partir de les 19:30 ho podrà fer un cop les escoles hagin abandonat les pistes (no abans). Serà previsiblement cap a les 19:40-19:45 (es demanarà que la sortida dels nens sigui àgil) i només es podrà fer per grups d’ entrenament estables i cadascun dels atletes haurà hagut de signar el full de responsabilitat.

Si algun atleta no pertany a cap grup d’ entrenament que es posi en contacte amb en Jordi Pelegrí per tal de determinar amb quin grup podrà entrar, perquè per lliure no es podrà fer.

Share this post

G.A.Els Lluïsos tots els drets reservats 2018